www.39043118.com 全港配送
  載入中...請稍候...

汽水批發專門店兆豐行從事經營汽水 , 果汁 , 茶類 , 運動飲品及各類飲品 . 我們一直堅持正貨之選 ,汽水批發

訂閱電子報


服務範圍

九龍區

荔景 , 長沙灣 , 荔枝角 , 美孚 , 深水埗 , 石硤尾 , 昂船洲

紅磡 , 土瓜灣 , 九龍城 , 何文田 , 又一村 , 九龍塘 , 馬頭圍 , 茶果嶺 ,

九龍灣 , 觀塘 , 牛頭角 , 藍田 , 秀茂坪 , 油塘 , 將軍澳 ,

樂富 , 黃大仙 , 鑽石山 , 慈雲山 , 彩虹 , 牛池灣 , 新蒲崗 , 橫頭磡 ,

旺角 , 太子 , 大角咀 , 油麻地 , 佐敦 , 尖沙咀 ,

 

新界區

荃灣 , 葵涌 , 青衣 , 深井 , 大圍 , 沙田 , 火炭

屯門 , 元朗 , 天水圍 , 流浮山 ,

上水 , 粉嶺 , 大埔 , 馬鞍山
www.39043118.com